[klikk for større bilde]

Hi res img

20 framkallinger av en by

Performancebasert installasjon
Kunsthall Grenland
2017
Sommeren 2016 gjorde jeg en gjennomgang av Porsgrunn Biblioteks digitale fotoarkiv fra byen som del av
forberedelsen til utstillingen ved Kunsthall Grenland. Etter en stund kunne jeg huske 20 av de i alt 5000
fotografiene jeg hadde sett fra Porsgrunn. Til utstillingen lagde jeg beskrivelser av disse 20 bildene som
minnet hadde festet seg ved. I tillegg konstruerte jeg et skulpturelt rom hvor beskrivelsene kunne oppleves
i stummende mørke.
Ønsket var å benytte de forestillingene som oppstod fra de beskrevne fotografiene, til å knytte publikums
forhold til fotografier og minner, sammen med den sanselige og sosiale erfaringen det er å oppleve et
stummende mørke i det offentlige rom.

Hi res imgHer er bildebeskrivelsene som kunne høres i mørket. På grunn problemer med stemmen måtte
jeg gjøre et kort opptak av en performancen, som jeg lot gå i loop under utstillingen.