[click image for larger view]

Hi res img

Drømmer og lange eksponeringer #5-9

Dreams and long exposures #5-9

Objektiv #8
2013


[scroll down for english text]

Jeg har gjort fem nye overnattinger i serien Drømmer og lange eksponeringer til høstnummeret av Objektiv, et magasin for kamerabasert kunst, som hadde fokus på begrepet romlighet. Her gjorde jeg magasinets utsalgssteder til fysiske rammer for prosjektet, og valgte overnattingssteder som dekket et spekter av privateide, semioffentlige rom og representerte fotografiets økonomi på ulike vis. Bildene viser fotografier tatt i løpet av overnattingene, og drømmene situasjonene ga - skrevet ned da jeg våknet opp i de ulike rommene.
[click image for larger view]

Hi res img

I've done five new overnightings in the series called Dreams and long exposures for the fall edition of Objektiv, a magazine for camera-based art, which focused on the concept of spatiality. I decided to make the different locations where the magazine is sold as the physical framework for the project, and make the lodgings represent a range of privately owned, semi-public spaces, which represents the economy of photography in various ways. The images show photographs taken during the overnight stays, and the dreams conceived from the different situations - written down as I woke up in the various rooms.
[click image for larger view]

Hi res img

Drømmer og lange eksponeringer #5 (Narvesen Continental, Oslo)

Dreams and long exposures #5 (Narvesen Continental, Oslo)

2013
Inkjet print, penn på papir
56 x 42,5 cm
[click image for larger view]

Hi res img

Drømmer og lange eksponeringer #6 (Bergen Kunstmuseum)

Dreams and long exposures #6 (Bergen Art Museum)

2013
Inkjet print, penn på papir
56 x 42,5 cm
[click image for larger view]

Hi res img

Drømmer og lange eksponeringer #7 (Galleri Breadfield, Malmø)

Dreams and long exposures #7 (Breadfield gallery, Malmø)

2013
Inkjet print, penn på papir
56 x 42,5 cm
[click image for larger view]

Hi res img

Drømmer og lange eksponeringer #8 (Stockholm Fotoantikvariat)

Dreams and long exposures #8 (Stockholm Photo Antique Shop)

2013
Inkjet print, penn på papir
56 x 42,5 cm
[click image for larger view]

Hi res img

Drømmer og lange eksponeringer #9 (Kunstnernes Hus, Oslo)

Dreams and long exposures #9 (Kunstnernes Hus, Oslo)

2013
Inkjet print, penn på papir
56 x 42,5 cm