[click image for larger view]

Hi res img

En stripe piss, en malingsflekk og noen andre dokumentariske tegninger

A stream of piss, a paint stain and a couple more documentary drawings

Installasjonsbilde Tegnebiennalen
2012
Lyd
5 x 2:30 minInstallasjonsbilde fra Tegnebiennalen 2012, hvor jeg lagde et prosjekt ved å vandre systematisk over flere måneder i gatene rundt utstillingslokalet, på leting etter spor av menneskelig aktivitet på byens overflater. Disse sporene ble beskrevet som tegninger i bybildet og presentert som opplesninger i en lydinstallasjon.


Installation view from The Drawing Biennale 2012, where I made a project by walking systematically over several months in the street surrounding the exhibition space, searching for traces of human activity on the city's surface. These traces were described as drawings in the cityscape and presented as readings in a sound installation.


En stripe piss, en malingsflekk og noen andre dokumentariske tegninger #1/5


2012
Lyd
2:40 minKatalogpresentasjon:

Under letingen etter en dokumentarisk tegning fra Kvadraturen, dukker en kvittering fra Centrum Rens og Skorep. opp på skrivepulten min. Det hvite arket er komponert over flere lag med tekst, hvor kvitteringsblokkas maskinelle print deler bakgrunnen inn i navngitte funksjoner og utstyrer det med en unik tallkombinasjon. Butikkstempelets mekaniske støt har etterlatt et mer ujevnt avtrykk, som adresserer lappen til en fasade i byens handlegater. Videre vitner det tynne papirets bretter og rynker og de utvaskede bokstavene i stempelet om bukselommas bearbeidelse under kvitteringens ferd fra

skomakerbutikken. Håndskriften følger det skjematiske mønsteret fra venstre mot høyre i arket, men bryter samtidig de rake linjene med strekens skiftende karakter. Stakkato, hard og nærmest motvillig til å begynne med, hvor den manglende k'en i nøkkel tydeliggjør en feilbarlighet i kontrast til det maskinelle. Ved datoen tar hånden over og svinger pennen lett og elegant gjennom to-tallenes piruetter. Men konsentrasjonen avtar med åttetallets klønete sløyfe og femtallets slappe avslutning, som utgjør prisen for en ny nøkkel til atelierdøra mi.