[click image for larger view]

Hi res img

Jeg er telefonen din, og jeg elsker deg!

I am Your Telephone, and I Love You!

Museet for Samtidskunst
Oslo
nov 7. 2014 - mars 8. 2015


[scroll down for english text]

I kraft av å være en kunstner som jobber med tekst ble jeg invitert av Museet for Samtidskunst og kurator Stina Högkvist til å delta i prosjektet Jeg er telefonen din, og jeg elsker deg!, som er en gjenbruk av John Giornos poesi-telefontjeneste Dial-a-Poem fra 1969.

Denne invitasjonen sammentraff med et prosjekt jeg jobber med, basert på en gjennomgang av alle fotografier jeg har opparbeidet meg gjennom livet, det være seg digitale bilder jeg selv har tatt, fått av andre eller funnet på internett, album og permer med analoge kopier, bilder i bøker og publikasjoner samt alt annet jeg har tatt vare på i bokhyller, på vegger eller i pappesker, som inneholder fotografier. Ut fra denne gjennomgangen skriver jeg beskrivelser av utvalgte fotografier, som nå eller tidligere i livet har festet seg på minnet, og som på hvert sitt vis sier noe om seg selv som fotografi.

Til Jeg er telefonen din, og jeg elsker deg! gjorde jeg et utvalg på åtte bildebeskrivelser som jeg ga tittelen En blits i mørket, et kamera til ansiktet. Tekstene er innspilt og gjort tilgjengelig i en telefonkiosk inne på museet, samtidig som de er tilgjengelige fra hele Norge på grønt og gratis telefonnummer: 800 400 50. Prosjektet kan også oppleves på nettsiden Jegertelefonendin.no.
[click image for larger view]

Hi res img

By virtue of being an artist working with text, I was invited by The Museum of Contemporary Art and curator Stina Högkvist to participate in the project I am Your Telephone, and I Love You!, which is an homage to John Giorno’s poetry telephone service Dial-a-Poem from 1969.

This invitation coincided with a project I'm working on, based on a survey of all the photographes I've accumulated through my life, be it digital photos I have taken, received from others or found on the internet, albums and folders with analogue copies, photographs in books and magazines and everything else I've kept in bookcases, on walls or in cardboard boxes, that contains photographs. Based on this survey, I’ve written descriptions of a selection of photographs, which now or earlier in life has stuck to my memory, and which in different ways, expresses something about themselves as photographs.

For I am Your Telephone, and I Love You! I made a selection of eight descriptions, which I gave the title A flash in the dark, a camera to the face. The texts are recorded and made available in a phone booth inside the museum, as well as being accessible all across Norway through a free telephone number: 800 400 50. The project can also be experienced at the website Jegertelefonendin.no.Foto: Annar Bjørgli / Nasjonalmuseet