[click image for larger view]

Hi res img

Mellom mørket og natta #01 (Søppelrom)

Between the dark and the night #01 (Garbage room)

Fotoperformance
Oslo
2015-2016


[scroll down for english text]

Høsten 2015 gjorde jeg en serie fotoperformancer hvor jeg gjennom systematiske, nattlige vandringer kartla hulrom i Oslos byfasader der belysningen var så fraværende at jeg kunne forsvinne fullstendig fra gatebildet. Disse svarte hullene i byen ble dokumentert med et analogt mellomformatkamera, hvor jeg for å bevise at skyggene slukte meg helt, oppholdt meg inne i bilderammens mørke monokromer under eksponeringstiden, som varte i opp til 30 minutter.

Bildene skal publiseres i boken Oppvåkning som er lagd sammen med Marie Sjøvold, Charlotte Thiis Evensen, Eivind Buene og Josefine Klougart i forbindelse med en utstilling i Kristiansand Kunsthall og Kunsthall Grenland.

Dette arbeidet viderefører en interesse for forestillingene vi lager oss i fraværet av informasjon, og byarkitektur som premisser for våre interaksjoner med hverandre.
[click image for larger view]

Hi res img

During the autumn 2015, I did a series of photo performances where I through systematic, nocturnal walks, mapped voids in Oslo city's facades where the street light was so absent that I could disappear completely from the streetscape. These dark gaps in the city were documented with an analog medium format camera, where I to prove that the shadows engulfed me completely, stood inside the picture's dark monochromes during the exposure time, which lasted up to 30 minutes.

The photos will be published in the book Awakening, which is made together with Marie Sjøvold, Charlotte Thiis-Evensen, Eivind Buene and Josefine Klougart in conjunction with an exhibition in Kristiansand Kunsthall and Kunsthall Grenland.

This work is a continuation of an interest with the images we create within ourselves in absence of information, and with urban architecture as premises for our interactions with one another.
[click image for larger view]

Hi res img
Mellom mørket og natta #02 (Garasje)
Between the dark and the night #02 (Garage)

Fotoperformance
Oslo
2015-2016
[click image for larger view]

Hi res img
Mellom mørket og natta #03 (Gjerde)
Between the dark and the night #03 (Fence)

Fotoperformance
Oslo
2015-2016
[click image for larger view]

Hi res img
Mellom mørket og natta #04 (T-banebro)
Between the dark and the night #04 (Subway bridge)

Fotoperformance
Oslo
2015-2016
[click image for larger view]

Hi res img
Mellom mørket og natta #05 (Parkeringsplass)
Between the dark and the night #05 (Parking lot)

Fotoperformance
Oslo
2015-2016
[click image for larger view]

Hi res img
Mellom mørket og natta #06 (Kjellerinngang)
Between the dark and the night #06 (Basement entrance)

Fotoperformance
Oslo
2015-2016
[click image for larger view]

Hi res img
Oppvåkning
Awakening

Bok
2016
[click image for larger view]

Hi res img
Oppvåkning
Awakening

Bok
2016