[click image for larger view]

Hi res img

Postkort sett fra baksiden

Postcard seen from behind

2011
Inkjet print
21 x 15 / 40 x 30 cm

Oslo sett fra Ekeberg er en utstilling jeg gjorde på det uavhengige galleriet Podium i Oslo. Hovedverket var en lydinstallasjon som bar samme tittel som utstillingen, hvor jeg beskrev et postkort som viste et utsnitt av Oslo, hvor jeg hadde kjøpt fotografiet og hvordan jeg fant fram til stedet bildet var tatt fra. I tillegg viste jeg også et fotografi av baksiden av postkortet og en dokumentarisk skulptur modellert etter en benk jeg fant på et utkikkspunkt under letingen av stedet hvor fotografiet var tatt.Oslo seen from Ekeberg is an exhibition I did at the independent gallery Podium in Oslo. The main work was a sound installation with the same title as the exhibition, where I described a postcard showing a view of Oslo, where I had bought the photograph and how I found to the place where the picture was taken. In addition, I also showed a photograph of the rear side of the postcard and a documentary sculpture modeled after a bench I found at a viewpoint during the search of the place where the photo was taken.


[click image for larger view]

Hi res img

Oslo sett fra Ekeberg

Oslo seen from Ekeberg

2011
Lyd, div materialer
9 min, varierende størrelse
Oslo sett fra Ekeberg

Oslo seen from Ekeberg

Utdrag fra lydinstallasjon, 1:10 min
Excerpt from sound installation, 1:10 min[click image for larger view]

Hi res img

Oslo sett fra Ekeberg
[click image for larger view]

Hi res img

Postkort sett fra baksiden

Postcard seen from behind

2011
Inkjet print
21 x 15 / 40 x 30 cm


[click image for larger view]

Hi res img

Oslo sett fra Ekeberg
[click image for larger view]

Hi res img

Benk (Café Utsikten)

Bench (Café Panorama)

2011
Trevirke
250 x 400 x 120 cm


[click image for larger view]

Hi res img

Benk (Café Utsikten)
[click image for larger view]

Hi res img

Oslo sett fra Ekeberg
[click image for larger view]

Hi res img

Oslo sett fra Ekeberg
Press release:

Press release