[click image for larger view]

Hi res img

Takk for bildet, men jeg må innrømme at jeg har brent det

Thanks for the picture, but I must admit I've burned it

fotogalleriet [format] / rummet,
Malmö
nov 9. - des 15. 2013


[scroll down for english text]

Installasjonsbildene viser utstillingen Takk for bildet, men jeg må innrømme at jeg har brent detfotogalleriet [format] / rummet i Malmö. Utstillingen bestod av tre bilder fra fotogalleriet [format]s arkiv og seks bilder fra arkivet på Kunstnernes Hus. Bildene viser restene av en prosess hvor arkivfotografier fra de ulike institusjonene erstattes av en tekstbeskrivelse før de brennes opp. Tekstene tilbakeføres til arkivet, mens asken fotograferes og vises sammen med kopier av beskrivelsene. Brennmerket etter bildene var også synlig i utstillingen som et spor av den rituelle prosessen.
[click image for larger view]

Hi res img

The installation images show the exhibition Thanks for the picture, but I must admit I've burned it I did at The Photo Gallery [Format] / rummet in Malmö. The exhibition consisted of three images from the photo gallery [format]'s archives and six images from the archive at Kunstnernes Hus. The images show the remains of a process where archive images from the various institutions are replaced by text description, before they are burned. The texts are returned to the archive, while the ash is photographed and displayed togehter with copies of the descriptions. Burn marks from the pictures were also visible in the exhibition as a relic from the ritual process.
[click image for larger view]

Hi res img

[click image for larger view]

Hi res img

[click image for larger view]

Hi res img

Takk for bildet, men jeg må innrømme at jeg har brent det # 2 (Sigurdur Gudmundsson, Kunstnernes Hus’ arkiv)

Thanks for the picture, but I must admit I've burned it # 2 (Sigurdur Gudmundsson, Kunstnernes Hus’ archive)

2012
Inkjet print, kopipapir
60 x54 cm


[click image for larger view]

Hi res img

Takk for bildet, men jeg må innrømme at jeg har brent det # 5 (Else Marie Hagen, Kunstnernes Hus’ arkiv)

Thanks for the picture, but I must admit I've burned it # 5 (Else Marie Hagen, Kunstnernes Hus’ archive)

2012
Inkjet print, kopipapir
60 x54 cm


[click image for larger view]

Hi res img

Takk for bildet, men jeg må innrømme at jeg har brent det # 6 (Mattias Härenstam, Kunstnernes Hus’ arkiv)

Thanks for the picture, but I must admit I've burned it # 6 (Mattias Härenstam, Kunstnernes Hus’ archive)

2012
Inkjet print, kopipapir
60 x54 cm


[click image for larger view]

Hi res img

Takk for bildet, men jeg må innrømme at jeg har brent det # 7 (Margareta Bergman, Kunstnernes Hus’ arkiv)

Thanks for the picture, but I must admit I've burned it # 7 (Margareta Bergman, Kunstnernes Hus’ archive)

2012
Inkjet print, kopipapir
60 x54 cm


[click image for larger view]

Hi res img

Takk for bildet, men jeg må innrømme at jeg har brent det # 8 (Synnøve Ellingsen, Kunstnernes Hus’ arkiv)

Thanks for the picture, but I must admit I've burned it # 8 (Synnøve Ellingsen, Kunstnernes Hus’ archive)

2012
Inkjet print, kopipapir
60 x54 cm


[click image for larger view]

Hi res img

Takk for bildet, men jeg må innrømme at jeg har brent det # 10 (Andreas Heuch, Kunstnernes Hus’ arkiv)

Thanks for the picture, but I must admit I've burned it # 10 (Andreas Heuch, Kunstnernes Hus’ archive)

2012
Inkjet print, kopipapir
60 x54 cm


[click image for larger view]

Hi res img

Takk for bildet, men jeg må innrømme at jeg har brent det # 11 (Johanna Rylander, fotogalleriet [format]s arkiv)

Thanks for the picture, but I must admit I've burned it # 11 (Johanna Rylander, the photo gallery [format]'s archive)

2013
Inkjet print, kopipapir
67 x 58,5 cm


[click image for larger view]

Hi res img

Takk for bildet, men jeg må innrømme at jeg har brent det # 12 (Christoffer Järeslått, fotogalleriet [format]s arkiv)

Thanks for the picture, but I must admit I've burned it # 12 (Christoffer Järeslått, the photo gallery [format]'s archive)

2013
Inkjet print, kopipapir
67 x 58,5 cm


[click image for larger view]

Hi res img

Takk for bildet, men jeg må innrømme at jeg har brent det # 13 (Erik Berglin, fotogalleriet [format]s arkiv)

Thanks for the picture, but I must admit I've burned it # 13 (Erik Berglin, the photo gallery [format]'s archive)

2013
Inkjet print, kopipapir
67 x 58,5 cm


[click image for larger view]

Hi res img

Spor fra brenneprosessen.
Traces of the burn process.